Innovate UK yn Lansio Ail Gronfa Her Cynhyrchu Meddyginiaethau

Mae Innovate UK (IUK) nawr yn derbyn ceisiadau am ail rownd y Gronfa Her Cynhyrchu Meddyginiaethau; cystadleuaeth £10 miliwn a ariennir trwy’r Gronfa Her Strategaeth Ddiwydiannol a fydd yn cefnogi prosiectau arloesol mewn cynhyrchu meddyginiaethau.

Gall brosiectau fod naill ai ar ffurf prosiectau dichonoldeb, prosiectau ymchwil diwydiannol neu brosiectau datblygu arbrofol. Rhaid i bob prosiect gynnwys o leiaf un busnes bach neu ganolig yn gweithio ar ei ben ei hun neu ar y cyd gydag eraill,

Dyddiad Cau – hanner dydd 9 Mai 2018

Mwy o wybodaeth yma

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 14th Mawrth 2018