Her Open Up Nesta ar gyfer Bancio Agored i Helpu Busnesau Bach y DU: Ar agor i geisiadau

Yn ôl Nesta, bydd y rhan fwyaf o fusnesau bach yn fuan yn medru rhannu eu data bancio yn ddiogel gyda thrydydd partïon yr ymddiriedir ynddynt trwy gyfrwng Rhyngwynebau Rhaglenni Bancio agored (API), a chaniatáu i drydydd parti wneud taliadau ar eu rhan.

Mae Nesta yn chwilio am dimau unrhyw le yn y byd a fydd yn defnyddio API i greu gwerth ar gyfer pum miliwn o fusnesau bach y DU, gan gynnwys sut maent yn cyrchu a defnyddio cyfrifon banc, benthyciadau a gorddrafft. Anogir y timau i ddatblygu gwasanaethau'r genhedlaeth nesaf, apiau a phecynnau er mwyn gyrru mwy o dryloywder, dewis ac arloesi ar gyfer cwsmeriaid busnesau bychain.

Cyfanswm y gronfa yw £2.5 miliwn. Bydd y buddugol yn ennill o leiaf £300,000. Mae holl Derfynwyr Grantiau a Gwobrau yn rhydd rhag ecwiti. Bydd ymgeiswyr yn cadw rheolaeth lawn o’u heiddo deallusol.

Mae’r Her yn gwahodd ceisiadau gan unigolion, timau, cwmnïau cyhoeddus cyfyngedig, cwmnïau preifat cyfyngedig a phartneriaethau atebolrwydd cyfyngedig. Mae’r rhaglen wedi ei hanelu at y sector technoleg cyllid, gwyddonwyr data ac eraill o unrhyw le yn y byd; fodd bynnag, rhaid i dimau fedru dangos bod eu hatebion wedi eu dylunio i fod o fudd i fusnesau bach y DU a dylai’r gwasanaethau arfaethedig fod yn addas i’w lansio yn y farchnad yn y DU a’i fframwaith rheoleiddio. Gall ymgeiswyr fod yn gwmni newydd, datblygwr unigol neu gwmni sefydledig.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 4 Mai 2018.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 6th Mawrth 2018