Grant Peilot Cyfieithu Ieithoedd Tramor i Fusnesau Bwyd a Diod Cymru

Mae Llywodraeth Cymru’n cydnabod bod yr angen i gael deunydd gwerthiant a masnachu, pecynnau, gwefan etc. ar gael yn iaith y cyrchfan allforio, yn gallu bod yn ddrud a gall fod felly’n rhwystr i gael archebion o dramor. Felly mae’r Llywodraeth wedi dechrau cynllun peilot ar gyfer grantiau bach i helpu 20 o fusnesau i ariannu eu hanghenion cyfieithu.

Nod y Grant Peilot Cyfieithu Ieithoedd Tramor yw cefnogi busnesau bwyd a diod gyda 50% o arian hyd at fwyafswm o £500 er mwyn cyfieithu deunydd gwerthiant neu farchnata a fydd yn helpu busnesau i gyrraedd marchnadoedd newydd i allforio iddyn nhw.

Mae’r grant yma ar gael am gyfnod cyfyngedig yn unig.  Rhaid gwneud bob cais erbyn 31 Mawrth 2018.

Mwy o wybodaeth yma.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 19th Mawrth 2018