Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig - Bwyd : Cyfle 3 i fynegi diddordeb

Cynllun buddsoddi cyfalaf i gefnogi cynlluniau sy’n cynnig buddion clir a mesuradwy i’r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru yw’r Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig - Bwyd.  Mae’r cynllun ar agor i brosesyddion a chynhyrchwyr bwyd a diod cyfredol a newydd, meicro a bach trwy Gymru.  

Mwy o wybodaeth yma.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 8th Mawrth 2018