Mae amser o hyd i gadw lle ar gyfer gweithdy Cyllid Arloesi i Fusnesau Bach a Chanolig Horizon 2020 ar 15 Mawrth

Mae Horizon 2020 yn cynnal digwyddiad am ddim sy’n ystyried sut mae Cymru sy’n edrych tuag allan yn elwa o ymwneud â Rhaglenni Ymchwil ac Arloesi Fframwaith yr UE a bydd yn ystyried sut y bydd ymrwymiad parhaus i gydweithio ag Ewrop a gweddill y byd yn sbarduno gallu Cymru i gystadlu a thyfu.

Yn y prynhawn bydd gweithdai arbenigol yn canolbwyntio ar Gyllid Arloesi i Fusnesau Bach a Chanolig gan gynnwys:

  • cipolwg gwerthfawr ar Offeryn BBaCH Horizon 2020 a chynghorion ar sicrhau llwyddiant
  • sut y gallwch gael y cyllid y mae ar eich busnes ei angen i dyfu
  • ble i gael y cymorth angenrheidiol
  • mudiad Creu Sparc

https://businesswales.gov.wales/news-and-blogs/news/horizon-2020-annual-event-2018

Am fwy o wybodaeth ac i gadw lle yn sesiwn y prynhawn ewch i wefan Eventbrite.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 9th Mawrth 2018