Frog Bikes o Dorfaen yn bartneriaid â USA Cycling

Ar ôl cael ei ffurfio pum mlynedd yn ôl, mae’r arbenigwyr beiciau i blant, Frog Bikes wedi mynd i bartneriaeth gyda USA Cycling, y corff llywodraethol cenedlaethol ar gyfer camp seiclo yn yr Unol Daleithiau a dyma fydd ei Beic Swyddogol i Blant tan 2021.

Mewn pum mlynedd yn unig mae’r gwneuthurwyr arbenigol beiciau i blant, Frog Bikes, wedi datblygu presenoldeb rhyngwladol ac maen nhw’n cyflenwi eu cynnyrch i dros 900 o siopau a mannau manwerthu yn y DU ac mewn dros 40 o wledydd dros y byd – ac mae’r ffigwr yn cynyddu.

Sefydlodd Frog Bikes eu canolfan gweithgynhyrchu yn Ystâd Parc Mamheilad, Pont-y-pŵl, Torfaen yn Awst 2016 ac maen nhw wedi mynd o nerth i nerth ac mae’r cynhyrchu’n cynyddu. Enillodd y cyfleuster gweithgynhyrchu a chydosod 120,000 troedfedd sgwâr wobr Ffatri Gorau Insider Magazine (<£25miliwn) yn 2017.   

Yn hytrach na meddwl yn gonfensiynol am ddyluniad beiciau i blant, creodd Frog Bikes feic mwy ysgafn sy’n ei gwneud yn haws i blant ddysgu a mwynhau seiclo. Bydd y bartneriaeth dros dair blynedd yn galluogi’r sefydliadau i gydweithio tuag at eu nod o wneud seiclo’n fwy hygyrch i bobl ifanc.  

Dywedodd sefydlwr Frog Bikes, Jerry Lawson:

"Ar ôl lansio Frog Bikes yn yr UD flwyddyn yn ôl, rydym yn hynod o falch o fod yn gweithio gyda USA Cycling. Mae gyda ni barch mawr tuag at yr hyn mae USA Cycling wedi cyflawni i’r gamp ac rydym yn falch o fod yn gweithio â nhw. Ei nod bob amser yw gwneud seiclo’n fwy hygyrch ac i gael mwy o blant ar feiciau. Bydd y bartneriaeth yma’n yn caniatáu i ni wneud hynny’n union a llawer mwy hefyd."

Dywedodd Prif Swyddog Marchnata a Gwerthiant USA Cycling, Fuad Hamza

“Mae’n gyffrous i ni gael ymuno â Frog Bikes i gyflwyno’u dyluniad arloesol ar gyfer beiciau plant i gymuned seiclo’r Unol Daleithiau. Un o hanfodion cenhadaeth USA Cycling yw datblygu camp seiclo ar bob lefel. Rydym yn credu y bydd y berthynas newydd yma gyda Frog Bikes yn annog mwy o deuluoedd i gymryd rhan mewn seiclo a thyfu’r gamp.”

Dywedodd y Cynghorydd Alan Jones, yr aelod gweithredol dros fusnes, diwylliant, hamdden a thwristiaeth yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen “Mae hyn yn newyddion cyffrous iawn i un o wneuthurwyr mwyaf newydd Torfaen ac rwy’n hynod o falch drostyn nhw.  Rwy’n dymuno pob llwyddiant iddyn nhw yn eu partneriaeth gyda USA Cycling. Mae Torfaen yn gartref naturiol i’r sector gweithgynhyrchu ac rydym yn falch o’r cyfleusterau lleol a’r gweithlu yma.”

Ymwelodd Woody Johnson, Llysgennad yr UD i’r DU â ffatri Frog Bikes yn Nhorfaen yn ddiweddar i weld sut y maen nhw’n gwneud y beiciau ysgafn y maen nhw’n gwerthu yn yr UD. Yn ystod ei ymweliad, treuliodd amser yn sgwrsio gyda’r tîm sy’n gweithio ar y rhes gydosod yn y ffatri.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 7th Mawrth 2018