Cadeirydd newydd i glwb busnes Torfaen ar gyfer 2018

Cyfarfu mwy na 60 o aelodau cymuned fusnes Torfaen yng Nghlwb Golff Greenmeadow yng Nghwmbrân nos Iau ar gyfer cyfarfod cyntaf Llais Busnes Torfaen ar gyfer 2018.

Ynghyd â bod yn gyfle i rwydweithio, clywyd gan Fanc Datblygu Cymru, a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i’w gwneud yn haws i fusnesau gael mynediad ar gyllid a chyfleoedd ariannu.

Hwn oedd y digwyddiad cyntaf i’r cadeirydd newydd Ashley Harkus o Everett, Tomlin, Lloyd and Pratt sy’n cymryd yr awenau gan y cyn-gadeirydd Dennis Rickets.

Am y tro cyntaf roedd y cyfarfod wedi ei noddi, gyda Thai Cymunedol Bron Afon yn noddi’r noson.

Meddai Mr Harkus: “Mae’n fraint cael bod yn gadeirydd Llais Busnes Torfaen. Mae Dennis wedi gwneud gwaith gwych yn cadeirio’r clwb busnes dros y blynyddoedd ac rwy’n gobeithio y bydd yn parhau i chwarae rôl werthfawr wrth ddod â busnesau Torfaen at ei gilydd.

“Mae Llais Busnes Torfaen yn cynnig cyfle gwych i fusnesau arddangos eu hunain i’r gymuned fusnes ehangach yng Ngwent. Hoffwn ddiolch i Fron Afon am gefnogi’r digwyddiad hwn, a buaswn yn annog busnesau lleol sydd eisiau noddi digwyddiadau yn y dyfodol i ddod i gysylltiad. Mae’n destament i lwyddiant ein clwb ein bod yn medru denu noddwyr fel hyn, gan ganiatáu i ni barhau i gynnig gwerth gwych am arian i’n haelodau yn y cyfnod ariannol ansicr hwn.” 

Meddai lan Brunt, Prif Weithredwr Bron Afon, “Roedd yn wych gweld cymaint o fusnesau lleol yn dod at ei gilydd a rhannu syniadau – rydym yn falch o noddi cyfarfod mor gynhyrchiol. Gwariodd Bron Afon fwy na £90 miliwn gyda busnesau lleol dros y deng mlynedd ddiwethaf, a gyda’n cynllun corfforaethol ar gyfer y pum mlynedd nesaf yn dangos amcanion uchelgeisiol i ni, rydym eisiau i fusnesau lleol barhau i chwarae rhan fawr yn hynny o beth.”

Dylai unrhyw un sydd eisiau gwybod mwy am y clwb busnes, neu sydd eisiau noddi digwyddiadau yn y dyfodol, gysylltu â info@southwalesbusiness.co.uk neu www.southwalesbusiness.co.uk

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 19th Mawrth 2018