Blaenafon Cheddar Company yn Nhorfaen wrth eu boddau gyda Gwobr Menter Wledig y Gynghrair Cefn Gwlad

Nawr yn eu 13eg blwyddyn, gyda’r llysenw ‘Rural Oscars’, cyflwynwyd gwobrau’r Gynghrair Cefn Gwlad, prif wobrau busnes gwledig Cymru, gan Weinidog yr Amgylchedd Llywodraeth Cymru Hannah Blythyn, yn y seremoni yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd ar ddydd Mercher 7fed Mawrth.

Sefydlwyd y Gwobrau i ddathlu cymunedau, cynnyrch, sgiliau, treftadaeth ac ysbryd entrepreneuraidd cefn gwlad ac mae pum categori.

Enillodd y Blaenafon Cheddar Company, sydd wedi ei leoli ar Heol Lydan, Blaenafon yng nghanol Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon, yn y categori Menter Wledig

Meddai Rachel Evans, Cyfarwyddwr y Gynghrair Cefn Gwlad yng Nghymru: “Enillydd y categori hwn yw menter wledig a sefydlwyd oherwydd penderfyniad i lwyddo ynghyd ag angerdd i gynhyrchu caws sy’n adrodd hanes. Wrth i’r cwmni dyfu’n frand cydnabyddedig, gall y gwerthoedd gwreiddiol weithiau ddiflannu yn y cynhyrchu, ond nid yw hynny wedi digwydd yma dan gyfarwyddyd y sylfaenydd Susan Fiander-Woodhouse”

Dywedodd y Perchennog a’r Rheolwr-gyfarwyddwr, Susan Fiander-Woodhouse: “Rwyf wrth fy modd yn ennill y wobr hon ac yn falch iawn bod y busnes yn parhau i fynd o nerth i nerth.”

Meddai’r Cynghorydd Alan Jones, Aelod Gweithredol dros Fusnes, Diwylliant a Thwristiaeth yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen: “Mae hyn yn llwyddiant mawr i’r Blaenafon Cheddar Company ac rwy’n falch iawn o glywed bod y busnes bwyd a thwristiaeth lleol wedi gwneud cystal yng Ngwobrau’r Gynghrair Cefn Gwlad. Mae hefyd yn dilyn eu llwyddiant yn ddiweddar yng Ngwobrau Twristiaeth Genedlaethol Cymru 2018, pan roeddynt yn fuddugol yn Rhanbarth De-ddwyrain Cymru yn y categori Gwobrau Arloesi Busnes Twristiaeth. Am ddechrau gwych i 2018.”

Mae’r Blaenafon Cheddar Company, ynghyd â phencampwyr eraill yng Nghymru, nawr yn mynd ymlaen i rowndiau terfynol Cynghrair Cefn Gwlad Prydain, i’w cynnal yn Nhŷ’r Arglwyddi ar 25ain Ebrill.

Nodiadau i Olygyddion

Ewch i www.chunkofcheese.co.uk neu ffoniwch  01495 793123 i gael rhagor o wybodaeth am y Blaenafon Cheddar Company.

Mae Economi a Mentergarwch Torfaen yn darparu cymorth uniongyrchol ac arbenigol i fusnesau ym mwrdeistref Torfaen. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.southwalesbusiness.co.uk neu ffoniwch 01633 648644

Os hoffech dderbyn datganiadau i’r wasg yn y Gymraeg gan Economi a Mentergarwch Torfaen, gadewch i ni wybod.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 23rd Mawrth 2018