Volvo Cars yn Lansio Cronfa Fuddsoddi ar gyfer Cwmnïau Technoleg newydd

Mae Cronfa Dechnoleg Volvo Cars yn darparu buddsoddiadau strategol a mynediad i’r farchnad fyd-eang ar gyfer cwmniau newydd cerbydau a thechnoleg o bob cwr o’r byd.

Bydd cwmnïau yn elwa mewn nifer o ffyrdd o gymryd rhan yn y rhaglen, gan gynnwys cysylltiad gydag un o wneuthurwyr ceir mwyaf y byd, gan ddilysu eu technolegau a chyflymu’r broses o ffitio i mewn i’r farchnad. At hyn, bydd cwmnïau newydd yn cael cyfle i fanteisio ar fynediad Volvo Cars i’r farchnad geir yn Tsieina, ynghyd â mynediad posibl i rwydwaith byd-eang Volvo Cars o bartneriaid cerbydau a thechnoleg.

Gall ymgeiswyr fod yn y cyfnod hadu neu ymhellach ymlaen yn eu datblygiad.

Rhagor o wybodaeth yma

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 12th Mawrth 2018