Cynllun Ymsefydlu £6 miliwn o bobl ifanc mewn Amaeth yng Nghymru ar agor

Bydd y cynllun Cynllun Ymsefydlu mewn Amaeth i Bobl Ifanc yn cynnig cymorth cychwynnol i unigolion sy'n cyflawni uchel ac sy'n ystyried sefydlu busnes newydd neu ddatblygu busnes sy'n bodoli eisoes. Bydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus ddangos bod ganddynt y priodoleddau i arwain busnesau dynamig a gyrru newid yn y diwydiant ehangach.

Rhaid bod ymgeiswyr cymwys dan 40 oed ar 1 Ebrill 2018.

Rhaid mynegi diddordeb erbyn 12 Mehefin 2018 a dim ond un ffenestr gais fydd ar gael..

Mwy o wybodaeth yma

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 11th Gorffennaf 2018