Polisi dim cyffwrdd mewn ysgolion yn ysgogi mamau i ddechrau busnes unigryw

Saith mlynedd yn ôl roedd dwy fam yn trafod eu pryderon ynglŷn â sut y gallai eu plant gael eu diogelu rhag effeithiau’r haul tra roedden nhw yn yr ysgol.

Roedd gan ysgol eu plant bolisi dim cyffwrdd a oedd yn golygu na allai athrawon na phlant help plant i roi eli haul yn ystod y dydd.

Ar ôl y sgwrs honno yn 2011, cafodd Kelli Aspland a Laura Griffin drafodaethau pellach am y mater a beth fyddai’n gwneud taenwr da i blant.

Darllenwch y stori lawn ar Wales Online   gan gynnwys hanes datblygu’r cynnyrch, eu taith tuag at lwyddiant a gwobrau, gan gynnwys cael eu cynnwys yn rhestr Maserati 100 yn y Sunday Times,  a’ dyfarnu patent.

Mae Solar Buddies yng Nghwmbrân, Torfaen

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 25th Mai 2018