Ewrop Creadigol yn Lansio Cynllun Hyfforddi 'Music Moves Europe' ar gyfer Cerddorion Proffesiynol Ifanc

Bydd cyllid yn nodi ac yn cefnogi hyd at 10 o raglenni hyfforddi peilot arloesol a chynaliadwy i gerddorion proffesiynol ifanc yn y sector cerddoriaeth gan ddarparu'r sgiliau i ddatblygu eu gyrfaoedd neu i ddiweddaru'r sgiliau presennol i fodloni gofynion newidiol sy'n wynebu eu diwydiant. Mae hyn yn golygu nid yn unig ennill sgiliau creadigol a digidol ond hefyd sgiliau cymdeithasol, rheoli ac economaidd fel llunio cynllun busnes, datblygu cynlluniau marchnata neu ddeall yr amgylchedd cyfreithiol yn Ewrop ac yn genedlaethol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 27 Awst 2018.

Manylion pellach yma

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 29th Mai 2018