Grŵp Bancio Lloyds yn Lansio Cynllun Cyllid Twf Glân £2 Biliwn

Mae Grŵp Bancio Lloyds wedi lansio cronfa newydd £2 biliwn i helpu busnesau'r DU i fuddsoddi mewn dyfodol carbon is a chynyddu cynhyrchedd. Sefydlwyd y Cynllun Cyllid Twf Glân i ddarparu benthyciadau gostyngol i helpu busnesau i fuddsoddi mewn lleihau eu heffaith ar yr amgylchedd yn ogystal â hybu cynhyrchiant yn fwy cyffredinol.

Bydd yr arian yn cefnogi cleientiaid masnachol y Banc ar draws llu o uchelgeisiau 'benthyca gwyrdd'.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 29th Mai 2018