Torfaen yn profi i fod yn lleoliad delfrydol i Doncasters

Nid yw  mentergarwch ac arloesi yn ddieithr i Dorfaen. Lle y bu unwaith wrth wraidd y Chwyldro Diwydiannol, mae Torfaen, yn y cyfnod modern, wedi croesawu busnesau sy'n gweithredu ar draws ystod o sectorau, gan gynnwys gweithgynhyrchu, peirianneg, awyrofod, dosbarthu a thrafnidiaeth ac mae'n ymrwymedig i gefnogi busnesau arloesol ac sy'n seiliedig ar wybodaeth. Mae cysylltiadau ardderchog ar ffyrdd, rheilffyrdd ac awyr ynghyd â seilwaith digidol soffistigedig yn sicrhau bod busnesau yn Nhorfaen yn gallu gweithredu ar lwyfan cenedlaethol a byd-eang. Mae Torfaen yn cynnig amrywiaeth o safleoedd, o gyfleoedd datblygu ac unedau diwydiannol, mawr a bach, i swyddfeydd ac unedau manwerthu o ansawdd. Yn ogystal, mae Torfaen yn ymfalchïo yn y cyfuniad o sgiliau ac arbenigedd sydd ymhlith y gweithlu lleol.

Mae Grŵp Doncasters yn gwmni blaenllaw, rhyngwladol sy’n cynhyrchu cydrannau aloi trachywir, wedi'u cynllunio i weithredu yn yr amodau mwyaf anodd. Gyda bron i 240 o flynyddoedd o brofiad, mae’r grŵp hwn sy’n symud yn gyflym, wrthi’n gyson yn datblygu ei ystod eang o gynnyrch a phrosesau i wasanaethu’r diwydiannau awyrofod, tyrbinau nwy diwydiannol, cerbydau modur arbenigol a’r marchnadoedd petrocemegol.

Dywedodd Mark Hendy, Rheolwr AD “Mae Blaenafon wedi bod yn gartref i isadran Doncasters UK Forgings ers canol yr 20fed ganrif. Yma ar yn ein safle yn Forgeside, mae’r gweithlu lleol sy’n ymrwymedig a thra medrus wrthi’n dei-ofannu mewn dull agored a chaeedig i gwsmeriaid dros y byd.”

Mae gan Adran Economi a Mentergarwch Torfaen hanes da o gefnogi busnesau sydd yn symud i Dorfaen neu'n buddsoddi yno. Mae'r tîm yn cynnig gwasanaeth am ddim, wedi ei deilwra i gynnwys cymorth gyda chyllid, cynllunio a dod o hyd i safle addas, recriwtio a dod o hyd i'r sgiliau cywir yn lleol. Gall busnesau yn Nhorfaen fanteisio ar ystod gynhwysfawr o wasanaethau cymorth a chyfleoedd.

Cysylltwch â thîm Economi a Mentergarwch Torfaen heddiw.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 18th Mai 2018