Torfaen fydd yn cynnal rownd derfynol ranbarthol Enterprise Troopers

Mae Cystadleuaeth Genedlaethol Enterprise Troopers i Ysgolion Cynradd yn rhan o Raglen Entrepreneuriaeth Ieuenctid Llywodraeth Cymru - Syniadau Mawr Cymru. Nod y gystadleuaeth yw datblygu sgiliau entrepreneuraidd mewn plant mewn ffordd ddifyr a rhyngweithiol. Mae ysgolion o bob cwr o Gymru'n cymryd rhan a bydd 4 rownd derfynol ranbarthol yn cael eu cynnal ym mis Mehefin.

 Mae Neuadd y Gweithwyr Blaenafon yn ymfalchïo yn y cyfle i gynnal Rownd Derfynol Enterprise Troopers a'i noddi, a hynny ar ddydd Mawrth, 19 Mehefin. Bydd ysgolion cynradd o bob cwr o ranbarth de-ddwyrain Cymru yn mynychu, ac mae nifer o ysgolion cynradd Torfaen wedi cyrraedd y cam hwn yn y gystadleuaeth.

 Cynhelir y rownd derfynol genedlaethol ar ddydd Mawrth 3 Gorffennaf 2018 ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd pan gyhoeddir enwau’r buddugwyr a’r ail a’r trydydd safle.

 Pob lwc i bawb sy’n cymryd rhan.

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 11th Gorffennaf 2018