Comparison Creator, Cwmbrân yn lansio Safle Cymharu Cynllun Angladdau

Yn ôl Newyddion Busnes Cymru, mae Protect Your Family wedi'i lansio gan Steve Jones, Comparison Creator. Dyma'r cwmni datblygu meddalwedd sy'n arbenigo mewn cymharu cynnyrch. Yn y lle cyntaf, bydd y gwasanaeth yn rhestru cynlluniau angladd gan bum brand adnabyddus, yn cynnwys y Co-operative, Dignity ac Age Uk, gan ganiatáu i ddefnyddwyr gymharu opsiynau, o’r defnyddiau a ddefnyddir i greu’r arch sy’n cael ei chynnwys yn y cynllun, i nodweddion a manteision cynllun angladd.

Mae Protect Your Family yn wasanaeth cymharu annibynnol sy’n cymharu darparwyr cynlluniau angladd sy’n cael eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Cynllunio Angladdau yn unig. Y mae’n bartner i Defaqto, cwmni gwybodaeth ariannol, sy’n asesu ‘r holl gynnyrch ariannol ac yn dyfarnu sêr safon, sy’n caniatáu i gwsmeriaid Protect Your Family gael cymaint o wybodaeth â phosib i wneud penderfyniad gwybodus ynghylch y cynllun angladd mwyaf addas.

Meddai Steve Jones, “Dyma faes yr wyf wedi bod yn awyddus i'w drafod ers tro, ond, wedi i mi wynebu fy mhrofedigaeth bersonol fy hun eleni, roedd yr holl opsiynau sydd ar gael yn peri cymaint o ddryswch i mi - ar adeg pan oeddwn angen i bethau fod yn syml ac, yn ôl pob tebyg, nid oedd gennyf y gallu i feddwl am unrhyw beth ond cyrraedd pen draw'r cyfnod emosiynol trist iawn hwnnw. Pe bai fy anwylyd wedi cael y cyngor cywir ac wedi rhoi cynllun angladd yn ei le, byddai'r sefyllfa gyfan wedi bod yn llawer haws i ni i gyd.”

Mae Comparison Creator, a lansiwyd yn 2010, yn cynnig gwasanaeth cymharu ‘label gwyn’ dadansoddol ar gyfer GoCompare, Moneysupermarket, Confused.com a Comparethemarket. Y mae hefyd yn darparu gwasanaeth cymharu mewn argyfwng cartref i GoCompare.

Darllenwch mwy ar Business Wales News 

Mae Comparison Creator wedi ei leoli yng Nghanolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru , Parc Llantarnam, Cwmbrân.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 26th Tachwedd 2018