Llywodraeth yn Annog Busnesau i Hawlio Talebau Band Eang

Mae busnesau o gwmpas y DU yn cael eu hannog i wneud defnydd o daleb gwerth £2,500 ar gyfer cyflymderau band eang.

Mae’r Cynllun Taleb Band Eang Gigabit Cenedlaethol (GBVS) yn rhan o gynllun gan y llywodraeth i gysylltu mwy o fusnesau i fand eang ffibr llawn.  Bydd yn darparu talebau ar gyfer cwmnïau bach neu ganolig i’w helpu gyda chostau cysylltu â’r gwasanaeth.

Mwy o wybodaeth yma

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 26th Tachwedd 2018