Ymweliad â Thŷ'r Arglwyddi i gwmnïau o Dorfaen, i ddathlu Dydd Sadwrn Busnesau Bach

Yn ôl y South Wales Argus, gwahoddwyd meithrinfa ddydd ym Mhont-y-pŵl a Swyddfa Bost o Flaenafon i dderbyniad yn Nhŷ’r Arglwyddi i ddathlu Dydd Sadwrn Busnesau Bach, sy’n cael ei gynnal y penwythnos yma. Cydnabuwyd Meithrinfa Osbourne Lodge ac Artie Craftie / Swyddfa Bost Blaenafon fel dau fusnes dan Small Biz100, cyn achlysur Dydd Sadwrn Busnesau Bach ar 1 Rhagfyr.

Meddai Nikola Masters, Meithrinfa Osbourne Lodge, Pont-y-pŵl: “Roeddwn wrth fy modd i gael y cyfle i gynrychioli’r Feithrinfa yn ogystal â Phont-y-pŵl, yn Nhŷ’r Arglwyddi.

"Mae Dydd Sadwrn Busnesau Bach yn ffordd wych o ymgysylltu â'r gymuned leol a'u gwahodd i roi'r rhyngrwyd i ffwrdd am ddiwrnod a gweld yr hyn sydd gan fasnachwyr lleol i'w gynnig ar eu stepen drws"

Darllenwch mwy yn y South Wales Argus 

Cefnogwch eich Stryd Fawr a siopa’n lleol y penwythnos yma!

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 28th Tachwedd 2018