Rheolwr Gyfarwyddwr cwmni Freight Logistic Solutions yn Nhorfaen yn ennill Gwobr Entrepreneur Newydd y Flwyddyn

Daeth entrepreneuriaid o bob cwr o Gymru a de-orllewin Lloegr at ei gilydd yng Nghaerdydd ar ddydd Iau 22ain Tachwedd i ddathlu eu llwyddiant yn rownd derfynol gala ranbarthol olaf ond un Gwobrau Entrepreneuriaid Prydain Fawr NatWest.

Enillwyd categori Entrepreneur Newydd y Flwyddyn gan Ieuan Rosser, Rheolwr Gyfarwyddwr Freight Logistic Solutions yng Nghwmbrân, Torfaen.

Gan siarad am y wobr, dywedodd Ieuan “Rwy’n falch iawn o fod wedi ennill entrepreneur newydd y flwyddyn Cymru a’r Gorllewin ddydd Iau diwethaf. Ni fyddai llwyddiant y busnes wedi bod yn bosibl heb fy nghyd gyfarwyddwyr Dafydd Rosser a Gavin Clarke, gyda thîm ardderchog yn cefnogi. Rwyf wrth fy modd ein bod yn symud i’n pedwaredd flwyddyn gyda chynlluniau ehangu cyffrous gan gynnwys symud i eiddo mwy a recriwtio pellach i’r tîm.”

Nawr yn ei chweched flwyddyn, mae Gwobrau Entrepreneur Prydain Fawr NatWest yn dathlu gwaith caled a straeon ysbrydoledig entrepreneuriaid yn y DU. Cynhelir Noson yr Enillwyr Cenedlaethol ar 24ain Ionawr pan fydd y buddugol yn genedlaethol yn cael eu dathlu a’u coroni.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 26th Tachwedd 2018