Sprinklez, Busnes Teuluol Ar-lein o Flaenafon yn ehangu i safle masnachol

Wedi dechrau fel menter ar-lein yn gynharach eleni, mae Sprinklez, a reolir gan dîm o ŵr a gwraig, wedi ehangu'n ddiweddar i uned yn Heritage Court, Stad Gilchrist Thomas, Blaenafon.

Mae Laura a Gareth Hunt, trigolion lleol o Flaenafon yn cynnig amrywiaeth o anrhegion o ansawdd, o dan themâu penodol, y gellir eu personoli, yn ogystal â dodrefn pwrpasol wedi'u creu'n ofalus â llaw.

Meddai Laura “Ar ôl gweithio yn y GIG am nifer o flynyddoedd, a minnau mor hoff o gynllunio mewnol ac addurniadau cartref, dyma oedd y busnes perffaith i mi.”

"Er bod gennym gefnogaeth aruthrol yn lleol, rydym hefyd wedi denu cwsmeriaid o bob rhan o dde Cymru, gan gynnwys Casnewydd, Cwmbrân a Merthyr. Mae gwerthiannau ar ein gwefan wedi bod yn dda iawn ers mis Gorffennaf ac roedd agor y siop yn gam naturiol i'w gymryd nesaf, yn enwedig gyda'r tymor siopa Nadolig wedi cyrraedd. Gall cwsmeriaid alw heibio a dewis yr anrheg arbennig ychwanegol i rywun."

"Rwy'n credu mewn cynnig dewis o eitemau ac anrhegion gwirioneddol hyfryd, o safon uchel, i gwsmeriaid, rhai sy'n cadw i fyny â thueddiadau ac sy'n fforddiadwy ar yr un pryd. Rydym yn darparu ar gyfer pob achlysur, dathliadau a digwyddiadau tymhorol sy'n golygu ein bod yn diweddaru ein stoc a chyflwyno eitemau newydd drwy'r amser."

Y cam nesaf ar gyfer y busnes yw ymestyn i lefel uchaf yr adeilad er mwyn arddangos mwy o'r dodrefn unigryw sydd gennym.

Meddai Gareth “Mae ein hamrywiaeth o ddodrefn steilus yn tyfu'n gyson ac yn profi i fod yn boblogaidd iawn. O fyrddau coffi pren i atebion storio, y tu fewn a thu allan, ein nod yw darparu darnau solet y gellir eu gwneud i fesur a adlewyrchu ein hethos o ansawdd, gwerth ac unigrywiaeth. "

Meddai’r Cynghorydd Alan Jones,  Aelod Gweithredol dros Fusnes, Diwylliant, Hamdden a Thwristiaeth yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen “Pleser o’r mwyaf oedd ymweld â’r busnes teuluol lleol hwn heddiw yma yng nghalon Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon. Mae brwdfrydedd Laura a Gareth dros eu busnes newydd a’r sylw y maen nhw ei rhoi i’r holl fân bethau yn wych. Twf busnesau bach ond arloesol yw enaid bywyd economaidd y dref hon ac rwy'n siŵr y bydd Sprinklez yn mynd o nerth i nerth. "

Ychwanegodd Gaynor Wakeling, Rheolwr Datblygu Busnes, Economi a Datblygu Busnes yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen “Pleser yw gweld sut mae busnes Laura a Gareth wedi tyfu dros y misoedd diwethaf, ers darparu cymorth iddynt yng nghamau cychwynnol eu busnes a datblygiad eu gwefan a’u masnach ar y we.  Yn fwy diweddar rydym hefyd wedi bod yn darparu cyngor ar gyfryngau cymdeithasol a marchnata. Dymunaf y gorau iddynt yn y dyfodol yn eu lleoliad newydd ym Mlaenafon.”

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 14th Tachwedd 2018