Sadwrn Cefnogi Busnesau Bach 1af Rhagfyr 2018

Mae Sadwrn Busnesau Bach y DU yn ymgyrch anfasnachol sy’n amlygu llwyddiant busnesau bach ac annog defnyddwyr i ‘siopa’n lleol’ a chefnogi siopau bach yn eu cymunedau. 

Mae Sadwrn Busnesau Bach yn digwydd ar 1af Rhagfyr eleni, felly pam na wnewch chi gefnogi’r amrywiol fusnesau bach yn y cyfnod sy’n arwain at yr ŵyl a gwneud y mwyaf o siopa’n lleol yn Nhorfaen, gan gynnwys Pont-y-pŵl a Blaenafon.

 Gall pob math o fusnes bach gymryd rhan, felly os ydych yn fusnes teuluol, siop leol, busnes arlein, cyfanwerthwr, gwasanaeth busnes neu weithgynhyrchydd bach, mae Sadwrn Busnesau Bach yn eich cefnogi chi. Dysgwch sut medrwch chwarae rhan yma

 Mae cant o fusnesau bach gorau’r DU wedi eu dewis i arwain y ffordd wrth gyfrif i lawr yn swyddogol at Sadwrn Busnesau Bach ac mae dau o fusnesau Torfaen wedi eu cynnwys ar y rhestr glodfawr hon   - Osborne Lodge Nursery, Pont-y-pŵl ac Artie Craftie, Blaenafon. 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 26th Tachwedd 2018