Gwobrau Ashden 2019 i Hyrwyddo Ynni Cynaliadwy wedi ei lansio

Nod y Gwobrau hyn yw hyrwyddo defnydd eang o ynni lleol, cynaliadwy, oherwydd y manteision amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd sy’n deillio. Mae’r Gwobrau yn gwobrwyo prosiectau ynni adnewyddadwy rhagorol ac arloesol mewn gwledydd sy’n datblygu ac yn y DU, gyda chyllid ar gyfer datblygiadau pellach.

Mae’r gwobrau’r agored i unrhyw fath o gyfundrefn, gan gynnwys busnesau, mentrau cymdeithasol, mudiadau dielw a’r sector cyhoeddus.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:   6 Tachwedd 2018.

Rhagor o wybodaeth yma

Ffynhonnell: GF

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 1st Hydref 2018