Pythefnos yn unig i fynd tan Ddigwyddiad Menywod Mewn Busnes yn Nhorfaen

Mae amser o hyd i archebu lle yn nigwyddiad blynyddol Menywod Mewn Busnes yn Nhorfaen a gynhelir yng Ngwesty Parkway a'r Sba yng Nghwmbrân , ddydd Iau 8 Tachwedd.

Mae lleoedd yn llenwi'n gyflym ar gyfer y digwyddiad hwn, sy'n gyfle i ddathlu cyfraniad menywod i'r gymuned fusnes.

Bydd y cynadleddwyr yn cael cyfle i glywed gan siaradwyr yn cynnwys Jenny Evans, enillydd Gwobrau Entrepreneuriaeth Prifysgolion Santander 2017 a sylfaenydd y busnes Jenny Kate Ltd. yng Nghymru. Bydd cyfle hefyd i'r sawl sy'n mynychu fwynhau cyfleoedd rhwydweithio, ymweld a chael cyfle i siopa wrth y byrddau masnach a'r cyfan oll ochr yn ochr â the prynhawn.

Pris y tocynnau i gynadleddwyr yw £12 (yn cynnwys TAW) ac mae yna fyrddau masnach (yn gwerthu anrhegion, nwyddau harddwch a chrefftau)  ar gael am bris o £48 (yn cynnwys TAW a thocyn).

Bydd holl elw’r tocynnau yn mynd i elusen Teenage Cancer Trust.

Cynhelir Menywod mewn Busnes yn Nhorfaen 2018, ddydd Iau 8 Tachwedd o 4:30pm tan 7:30pm, felly i gael mwy o fanylion ac i archebu lle neu fwrdd masnach, ewch i www.southwalesbusiness.co.uk

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 24th Hydref 2018