Her Cwpanau NextGen: Rownd Newydd Ar Agor

Nod yr Her hon yw gwthio ffiniau dylunio a deunyddiau cynaliadwy a newydd bethau yn y byd cemegau i ddatrys problem gwastraff sy'n gyffredin yn fyd-eang. Mae'n galw ar arloeswyr, cyflenwyr, dylunwyr, a'r rheini sy'n datrys problemau i ymuno â'r Her ac ailddyfeisio'r system cwpan ffibr.

Nod yr Her yw canfod a masnacheiddio atebion i gwpanau newydd a'r rheini sy'n bodoli eisoes gyda'r nod o'u hadennill ar eu gwerth uchaf.

Dyddiad cau ar gyfer cynigion: Dydd Gwener 16 Tachwedd 2018.

 

Mwy o wybodaeth yma

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 23rd Hydref 2018