Johnsey Estates o Bont-y-pŵl yn helpu mentrwyr ifanc o Went i dyfu eu busnesau

Mae menywod busnes ifanc o Went Lisa Davies a Ellie Harlow wedi cael hwb i’w busnesau cychwynnol gan Johnsey Estates, perchnogion Ystâd Parc Mamheilad ym Mhont-y-pŵl.

Mae’r ddwy sy’n ddwy ar bymtheg oed yn elwa o’r gefnogaeth y maen nhw wedi ei derbyn gan berchnogion y parc busnes ble mae’r nifer sy’n cael eu cyflogi wedi cynyddu i dros 1,600 yn ystod y tair blynedd ddiwethaf.

Mae Lisa, o’r Fenni, yn berchen ar Xorbit, dadleithydd newydd a pheraroglydd mewn cwpan i geir tra bod Ellie, o Henffordd, yn berchen ar VenDirect sy’n cyflenwi ac yn llenwi peiriannau gwerthu. Enwyd Lisa yn Fentrwr Ifanc y Flwyddyn yng Ngwobrau Busnes Sir Fynwy 2018

Dywedodd James Crawford, Prif Weithredwr Johnsey Estates sy’n berchen ar Ystâd Parc Mamheilad: “Mae Lisa ac Ellie yn ddwy fenyw ifanc penderfynol.  Mae eu hysfa a’u penderfyniad i lwyddo yn ysbrydoledig.  Mae Johnsey Estates yn falch o fod wedi gallu cynnig ein cefnogaeth yma ym Mharc Mamheilad i’r ddwy ifanc yma. Rydym yn falch o allu cefnogi’r genhedlaeth nesaf o bobl fusnes sy’n dod trwy Ystâd Parc Mamheilad.”

Am ddechrau busnes? Cysylltwch â thîm Economi a Mentergarwch Torfaen ar 01633 648644

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 31st Hydref 2018