Gwobrau Springboard Shell – Rownd 2019 Nawr ar Agor

Mae’r rhaglen yn cynnig hwb ariannol i fentrau arloesol, carbon isel yn y DU. Yr amcan yw annog cwmnïau i weld cyfrifoldebau newid yn yr hinsawdd fel rhywbeth mwy na chydymffurfio a chost. Mae cronfa ariannu gyfan o £350,000 ar gael yn 2019. Bydd tri enillwr rhanbarthol yn cael gwobrau ariannol o £40,000. Bydd chwe busnes yn mynd ymlaen i’r rownd derfynol genedlaethol, i’w chynnal yn Llundain ym mis Ebrill/Mai 2019.

Bydd un busnes yn cael ei goroni yn enillydd cenedlaethol Springboard Shell 2019.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 10am Dydd Llun 29 Hydref 2018

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 8th Hydref 2018