Gwobrau Busnes Cymreig Siambr Fasnach De Cymru: Ceisiadau bellach yn agored

Mae'r gwobrau hyn yn dathlu llwyddiant, rhagoriaeth o ran arferion gorau a'r cyfraniad y mae busnesau yng Nghymru yn ei wneud i'r gymuned ehangach. Mae nifer o gategorïau ar gael - o Fusnes Newydd y Flwyddyn i Ymrwymiad i Wasanaeth Cwsmeriaid.

Maent yn llwyfan ardderchog i unrhyw fusnes sy'n dymuno tynnu sylw at eu cyflawniadau, meincnodi yn erbyn y gystadleuaeth, gwobrwyo eu timau a chael y gydnabyddiaeth y maent yn ei haeddu.

Dyddiad cau ar gyfer ymgeiswyr: 7 Rhagfyr 2018

Achlysur gwobrwyo: 21 Chwefror 2019 yn Neuadd y Sir, Caerdydd

Mwy o wybodaeth a sut i ymgeisio yma

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 3rd Hydref 2018