Byrddau Masnach nawr ar gael i'w bwcio yn Nigwyddiad Menywod mewn Busnes yn Nhorfaen ar 8 Tachwedd 2018

Mae digwyddiad Menywod mewn Busnes yn Nhorfaen bellach yn ei 6ed flwyddyn ac mae'n rhoi cyfle i ddathlu'r cyfraniad y mae menywod yn ei wneud i'r gymuned fusnes.

Mae byrddau masnach ar gyfer busnesau sy'n cynnig anrhegion, triniaethau, cynhyrchion harddwch, addurniadau neu grefftau, am bris o £48.00 (yn cynnwys TAW) sy'n cynnwys tocyn cynrychiolydd i'r digwyddiad, bellach ar gael i'w harchebu ar www.southwalesbusiness.co.uk

Meddai Gaynor Wakeling, Rheolwr Cymorth Busnes yn Adran Economi a Mentergarwch, cyngor Torfaen “Rydym yn awyddus i sicrhau ein bod yn cynnig digon o gyfleoedd i fenywod arddangos eu busnes yn y digwyddiad hwn ac mae cael y cyfle i gymryd bwrdd masnach  yn un o’r cyfleoedd hynny. Rydym am i fenywod fwynhau’r amgylchedd unigryw, diffwdan sydd ar gael yn enwedig o ystyried nad yw’r Nadolig yn bell iawn i ffwrdd!”

Gyda’i leoliad poblogaidd yng ngwesty’r Parkway, Cwmbrân, mae’r nifer sy’n mynychu’r digwyddiad ymhell dros 100 o fenywod a hynny o bob cwr o ardal de ddwyrain Cymru. 

Yn ogystal ag ymweld â’r byrddau masnach a chael cyfle i siopa yno, bydd cyfle i’r rheiny sy’n mynychu glywed gan rhai siaradwyr gwych yn ogystal â chael digon o gyfleoedd i rwydweithio. Bydd te prynhawn bendigedig hefyd yn cael ei weini.

Eleni, bydd y digwyddiad yn cefnogi’r elusen Teenage Cancer Trust.

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 3rd Hydref 2018