Cynllun Buddsoddi Busnes Bwyd Cymru Ar agor tan fis Tachwed

Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am ddarparu'r Cynllun Buddsoddi Busnes Bwyd, a hynny fel rhan o Raglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020.

Diben y cynllun yw helpu cynhyrchwyr cynnyrch amaethyddol. Gall busnesau sy'n ymwneud â phrosesu cynnyrch amaethyddol sylfaenol neu eilaidd, fel: unig fasnachwyr, cwmnïau cyfyngedig preifat a chyhoeddus (busnesau bach a chanolig a mentrau mawr), busnesau fferm sydd am brosesu eu cynnyrch amaethyddol eu hunain, busnesau newydd, yn cynnwys busnesau newydd, oll wneud cais.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:  29 Tachwedd 2018.

Mwy o wybodaeth yma

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 24th Hydref 2018