Unig fusnes deunydd pecynnu y gellir ei gompostio 100% yn ennill tair gwobr ac mae wedi ei leoli yn Nhorfaen!

Mae’r busnes teuluol o Dorfaen, The Pure Option (a enwyd Purely Disposables gynt) sydd yn ddiweddar wedi ymgymryd â rhaglen ail-frandio, wedi ennill tair gwobr glodfawr mewn dau fis. Enillodd y busnes wobr busnes y mis gan smallbusiness.co.uk cyn ennill Busnes Amgylcheddol y Flwyddyn yng Ngwobrau Busnes y South Wales Argus ac mae hefyd wedi ennill gwobr terfynwyr ar gyfer Busnes Newydd y flwyddyn.

Mae’r busnes yn cyflenwi ystod o 150+ o gynhyrchion sydd wedi eu gwneud o blanhigion, sydd wedi eu dylunio i ddadelfennu mewn 13 wythnos i greu gwrtaith sy’n gyfeillgar i’r ddaear.

Meddai’r Rheolwr Gyfarwyddwr Charles Richardson “Mi wnaethon ni feddwl am y busnes gyntaf yn 2003 ond roedd yr amser yn teimlo’n iawn yn 2016 i ddechrau’r busnes pan wnaethon ni sylwi bod agweddau’n newid yn y diwydiant yma. Rydym yn ymroddedig i helpu pobl i newid i ddeunydd pecynnu mwy cyfeillgar i’r amgylchedd. Mae ein cynlluniau at y dyfodol yn gyffrous dros ben.”

Pan ofynnwyd iddi sut roedd yn teimlo ynglŷn ag ennill Gwobr Busnes Amgylcheddol y Flwyddyn, dywedodd y Cyfarwyddwr Ariannol Deb Richardson “Roeddem yn cystadlu yn erbyn cwmnïau uchel eu parch ac wedi eu hen sefydlu ac roeddem wrth ein boddau yn cael ein cydnabod am ein gwaith. Bydd y wobr yn sicr yn ein helpu i ledaenu’r neges am ein gwerthoedd, ein cynnyrch a pha mor hawdd yw hi i ddileu plastig un defnydd.”

Mae The Pure Option wedi ei leoli yn Abersychan, Pont-y-pŵl a Thorfaen.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 8th Hydref 2018