Cystadleuaeth Cyflenwad Hydrogen £20 Miliwn ar gyfer Arloeswyr Busnes Ynni yn Agor

Nod y rhaglen yw lleihau cost uchel cynhyrchu crynswth mawr o hydrogen carbon isel, er mwyn i’r dechnoleg ddod yn gyflenwad ynni glân, cystadleuol yn y dyfodol.

Y ddau gyfnod yw

  1. Datblygu nifer o ddyluniadau peirianneg prosesu hydrogen, ynghyd â chynllun cyflenwi / cynhyrchu sy’n manylu’r camau datblygu
  2. Cyfnod datblygu sy’n dangos elfennau allweddol neu’n datblygu’r dyluniad ymhellach.

Efallai y bydd busnesau arloesi ynni yn y DU yn gymwys i gymryd rhan.

Dyddiad cau ar gyfer cofrestru : 5pm ar 21 Tachwedd 2018.

Mwy o wybodaeth yma

 

 

 

Source: GF 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 24th Medi 2018