Cyfle nawr i gadw lle yn Nigwyddiad Busnes Menywod Torfaen

Wedi ei drefnu gan y tîm cymorth busnes yn Adran Economi a Mentergarwch Torfaen yng nghyngor Torfaen , mae’r digwyddiad blynyddol, sydd bellach yn ei 6ed flwyddyn, yn gyfle i ddathlu cyfraniad menywod i’r gymuned fusnes.

Yn y blynyddoedd blaenorol mae’r digwyddiad wedi denu menywod o Dorfaen a’r siroedd cyfagos yn ogystal â Chaerdydd, gydag ymhell dros 100 yn mynychu’r digwyddiad.

Mae cyfle nawr i gadw lle yn y digwyddiad yn 2018 fydd yn cael ei gynnal yng Ngwesty Parkway, Cwmbrân ar ddydd Iau, 8 Tachwedd.

Yn ogystal â chlywed gan siaradwyr gwych, bydd digon o gyfleoedd hefyd i’r sawl sy’n mynychu i rwydweithio a siopa ar gyfer y Nadolig wrth y byrddau masnach. Bydd te prynhawn godidog hefyd yn cael ei weini.

Eleni bydd yr elw o docynnau’r mynychwyr yn mynd i elusen Teenage Cancer Trust.

Estynnir croeso i fenywod sy'n rhedeg eu busnes eu hunain, gweithio mewn rôl reoli o fewn busnes neu sefydliad neu sy'n ystyried sefydlu menter. Mae’r digwyddiad hwn yn argoeli i fod yn ddigwyddiad llwyddiannus arall i Fenywod mewn Busnes yn Nhorfaen.

Meddai Gaynor Wakeling, Rheolwr Cymorth Busnes yn Economi a Mentergarwch Torfaen “Rydym wrth ein bodd o’r cyfle i gynnal y digwyddiad gwych hwn unwaith eto a rhoi cyfleoedd i fenywod busnes lleol i rwydweithio, creu cysylltiadau newydd, arddangos eu busnesau a chlywed gan siaradwyr heb eu hail. Mi fydd hi’n noson dan ei sang! Mae tocynnau unigol yn costio £12.00 (yn cynnwys TAW) a byddant yn siŵr o werthu’n gyflym felly ferched, cofiwch archebu cyn gynted ag y bo modd. Mae byrddau masnach ar gael o hyd, felly os oes gennych roddion, anrhegion, cynnyrch harddwch neu eitemau crefft i’w harddangos cysylltwch â ni.”

Cynhelir digwyddiad Menywod mewn Busnes yn Nhorfaen 2018 ar ddydd Iau 8 Tachwedd o 4:30pm tan 7:30pm. I gael mwy o fanylion ac i gadw lle ewch i www.southwalesbusiness.co.uk.
Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 26th Medi 2018