Yn eisiau – manwerthwyr Cwmbrân/Pont-y-pŵl ar gyfer lleoliadau gwaith

A allai eich busnes manwerthu chi helpu pobl leol yn ôl i’r gwaith gyda lleoliad am wythnos? Mae gennym bobl leol wedi eu hyfforddi mewn sgiliau manwerthu ac sy’n barod i’ch helpu am ddim cost i’ch busnes a dim rheidrwydd ar eich rhan chi ar ddiwedd y lleoliad.

Os ydych yn teimlo y medrwch roi cyfle i rywun gael profiad gwerthfawr mewn manwerthu a rhoi hwb i’w siawns o gael hyd i waith yn y sector, cysylltwch cyn gynted ag y bo modd i gael gwybod mwy:

 Cysylltwch â Richard Murphy, Swyddog Ymgysylltiad Cyflogaeth gyda Chymunedau am Waith +, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.

Ffon: 01633 647455                                                                                                                                                                                                    Mobile: 07812197991                                                                                                                                                                                                    EE: Ebost: richard.murphy@torfaen.gov.uk

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 24th Medi 2018