HSBC UK yn Cyhoeddi Cronfa Fenthyca £12 Biliwn ar gyfer BBaCh y DU

Mae HSBC UK wedi cyhoeddi cronfa fenthyca £12 biliwn i gefnogi busnesau bach a chanolig (BBaCh) eu maint yn y DU. Mae Cronfa BBaCh y banc wedi ei chynyddu £2 filiwn, ar ôl pecyn £10 biliwn o gymorth yn 2017.

Mae’r fenter ar gael i fusnesau’r DU gyda throsiant o hyd at £350 miliwn. Nid oes yn rhaid i ymgeiswyr fod yn gwsmer gyda HSBC i wneud cais.

Rhagor o wybodaeth yma

Source:GF

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 16th Hydref 2018