IUK yn Cyhoeddi Cystadleuaeth Technoleg Llywodraeth SBRI: Data Deallusol i Drawsnewid Cyflenwi Gwasanaethau Cynghorau Lleol

Sefydlwyd y gystadleuaeth hon gyda chyllid gan y Catalydd Technoleg Llywodraeth i gefnogi her gan Gyngor Sir Durham a Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent.

Mae’r awdurdodau hyn eisiau casglu a dadansoddi data o ffynonellau newydd, megis gwybodaeth a gesglir gan drigolion neu ddata a geir gan ddefnyddio cerbydau cyngor.

I arwain prosiect, gall yr ymgeisydd fod yn gorff yn y DU o unrhyw faint, yn gweithio ar ei ben ei hun neu gydag eraill fel isgontractwyr (busnesau, sylfaen ymchwil neu’r trydydd sector).

Agor: 24 Medi 2018.

Cau: 7 Tachwedd 2018.

Mwy o wybodaeth yma 

 

Source: GF

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 24th Medi 2018