Innovate UK yn Lansio £10 Miliwn o Fenthyciadau Arloesi i BBChau: Cystadleuaeth Agored Medi 2018

Bwriad y cynllun yw darparu arian i fusnesau BBCh meicro arloesol sy’n fforddiadwy, yn amyneddgar ac yn hyblyg ar gyfer prosiectau sydd â llwybr clir at lwyddiant masnachol.

Dylai prosiectau ddatblygu cynnyrch, prosesau neu wasanaethau newydd, (neu ddefnydd arloesol o rai cyfredol) y credir eu bod o flaen y gad o gymharu ag unrhyw  beth arall tebyg yn y maes. Gall cynigion ddod o unrhyw dechnoleg ac unrhyw ran o’r economi.

Cofrestriadau: 14 Tachwedd 2018                                                                         

Dyddiad cau  :  21 Tachwedd 2018.

Mwy o wybodaeth yma 

 

Source: GF 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 24th Medi 2018