Hyb Menter Academi Frenhinol Peirianneg yn Lansio Ail Raglen Arweinwyr BBChau

Mae grantiau a chefnogaeth ychwanegol nawr ar gael i wella sgiliau arweinyddol y rheiny sy’n rheoli egin fusnesau a BBChau mewn peirianneg yn y DU sy’n tyfu’n gyflym, gan gefnogi’r ymdrech am ragoriaeth mewn peirianneg.  Mae cefnogaeth ar gael trwy grantiau, hyfforddi, cysylltiadau cyhoeddus a rhwydweithio.

Bydd arweinwyr busnesau bach a chanolig mewn peirianneg yn y DU yn gymwys ar gyfer cymorth.

Dyddiad cau : 4pm ar ddydd Llun 26 Tachwedd 2018.

Mwy o wybodaeth yma

 

Source: GF

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 24th Medi 2018