Chwilio am gyfreithwyr gorau Cymru

Mae’r fenter ar agor i gyfreithwyr a bargyfreithwyr 35 oed neu lai (ar Hyd. 1), sy’n gwneud eu marc ym meysydd eu harbenigedd – o waith teulu i waith corfforaethol. Gellir enwebu’r rheiny sy’n gweithio i gwmnïau sydd â’u pencadlysoedd yng Nghymru, neu gwmnïau sydd â phencadlysoedd yn rhywle arall, ond sydd â phresenoldeb yng Nghymru ble maen nhw'n gweithio.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 1af Hydref

Mwy o wybodaeth a sut i ymgeisio yma

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 4th Medi 2018