Digwyddiad rhwydweithio llwyddiannus yn Nhorfaen

Daeth dros 60 o bobl fusnes i drydydd digwyddiad clwb busnes poblogaidd Torfaen yn 2018. Cynhaliwyd y digwyddiad yng Nghlwb Golff Greenmeadow, Cwmbrân ar 20fed Medi ac roedd yn cynnig cyfle i aelodau a’u gwesteion i wneud cysylltiadau newydd trwy’r sesiynau rhwydweithio llwyddiannus sy’n cael eu hwyluso gan y clwb.  Dim ond un o fuddion bod yn aelod o Lais Busnes Torfaen yw’r cyfle i gyflwyno’ch hun i bawb yn y sesiwn Sylw ar Aelod. Tro Jim Keech a Gareth Brenton o Theatr y Gyngres, Cwmbrân oedd hi’r tro yma

Hefyd, siaradodd y siaradwr gwadd, Anthony McAllister, Rheolwr Datblygu Busnes PDR, y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Dylunio ac Ymchwil a sefydlwyd gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd, a noddwyr y digwyddiad, am waith PDR gyda busnesau o gylch gwybodaeth newydd mewn dyluniad cynhyrchion, datblygiad ac ymchwil. Cafwyd bwffe a rhwydweithio anffurfiol i gwblhau’r noson brysur yma.

Dywedodd Ashley Harkus, Cadeirydd Llais Busnes Torfaen a Rheolwr-Bartner y cwmni cyfreithiol lleol, Everett, Tomlin, Lloyd & Pratt “Rydym yn croesawu busnesau o Dorfaen a’r cylch i fod yn aelodau. Mae nifer wedi dod i ddigwyddiad heno ac rydym wedi mwynhau gwrando ar siaradwr gwych. Mae hi wedi bod yn bleser i groesawu nifer o aelodau newydd hefyd.”

Mae aelodaeth o Lais Busnes Torfaen, i gynnwys gweddill 2018 a 2019, yn dechrau o £90.00.

Ewch i  www.southwalesbusiness.co.uk am fwy o wybodaeth ac i weld sut i ymuno â Llais Busnes Torfaen.

Bydd y digwyddiad nesaf ar nos Iau 6ed Rhagfyr 2018.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 24th Medi 2018