Rhaglen Venturespring Ignite Ar Agor i Hybu Cwmnïau Sydd am Ddatblygu

Mae’r cyflymydd corfforaethol yma’n ceisio paru cwmnïau sydd am ddatblygu gyda busnesau corfforaethol amrywiol. Bydd y gweithredu fel modd i ysbrydoli, buddsoddi mewn a llywio busnesau cychwynnol tuag at lwyddiant.

Mae’r rhaglen yn chwilio am ymgeiswyr a all ddatrys problemau corfforaethol – gyda phwyslais arbennig ar fusnesau cychwynnol sy’n gweithio ar fudoledd, ffordd o fyw, y cyfryngau, y diwydiant aerofod, teithio, technoleg ariannol, Deallusrwydd Artiffisial, Realiti Estynedig, Realiti Rhithiol a manwerthu.

Dylai ymgeiswyr fod yn ceisio cyflymu eu datblygiad.

Dyddiad cau ceisiadau: 20 Rhagfyr 2018.

Mwy o wybodaeth yma
Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 19th Medi 2018