Lansio'r Gronfa Economi Gylchol, gwerth £6.5m, i gynyddu'r defnydd o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu

Bydd Hannah Blythyn yn lansio Cronfa Economi Gylchol Llywodraeth Cymru, sydd werth £6.5m, gydag ymweliad â Klӧckner Pentaplast, cwmni byd-eang a blaenllaw sy’n arbenigo ym maes defnyddio deunyddiau wedi’u hailgylchu yn eu cynhyrchion ac sydd wedi ymrwymo i wneud y defnydd mwyaf posibl o ddeunyddiau cynaliadwy.

Bydd y Gronfa Economi Gylchol yn helpu Cymru i gyrraedd ei thargedau ailgylchu, sef 70% erbyn 2025 a 100% erbyn 2050, fel y’u nodir yn strategaeth wastraff Llywodraeth Cymru, ‘Tuag at Ddyfodol Diwastraff’.

Mae economi gylchol yn parhau i ddefnyddio adnoddau mor hir â phosib, drwy adfer ac adfywio deunyddiau yn hytrach na’u gwaredu.

Mae creu economi gylchol ar gyfer gwastraff plastig yn gyfle mawr i economi Cymru, yn ogystal â bod yn fuddiol i’r amgylchedd, wrth gwrs. Bydd yn helpu i greu a diogelu swyddi yng Nghymru, drwy wneud ein cwmnïau gweithgynhyrchu’n fwy effeithlon a chadarn a chan gryfhau cadwyni cyflenwi lleol.   Bydd y gronfa, gwerth £6.5m, yn cynnig grantiau i fusnesau o unrhyw faint sydd eisiau cyllid buddsoddi cyfalaf i gynyddu eu defnydd o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu yn eu cynhyrchion, eu cydrannau neu eu pecynnau. WRAP Cymru fydd yn gweinyddu’r gronfa ar ran Llywodraeth Cymru.

Darllenwch fwy yma

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 29th Ebrill 2019