Mam o Flaenafon yn gwireddu ei breuddwyd ac yn agor busnes pobi 'The Flour Girls'

Ar ôl gweithio allan o gegin ei chartref am fwy na blwyddyn yn gwneud cacennau dathlu i ffrindiau a theulu, mae mam tri o blant o Flaenafon Rhian O’Connell nawr wedi gwireddu ei breuddwyd i agor busnes pobi. 

Wedi ei leoli mewn man canolog yn 67 Broad Street, Blaenafon yng nghanol Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon, agorodd The Flour Girls ei eiddo newydd yn swyddogol ar ddydd Sadwrn 6ed Ebrill. Mae Rhian yn cynnig cacennau, bara, pasteiod a bwydydd sawrus yn ychwanegol at y cacennau dathlu hyfryd y gall pobl eu harchebu y mae eisoes yn adnabyddus amdanynt. Caiff yr holl gynnyrch ei wneud â llaw yn yr eiddo. Mae te/coffi ar gael hefyd. 

Meddai Rhian “Rwyf wedi bod yn angerddol am bobi am lawer o flynyddoedd ac wedi gwneud ac addurno cacennau dathlu dirifedi. Roedd wedi mynd yn rhy fawr i’r gegin yn y tŷ, felly roedd yn amser cymryd y cam a chael fy eiddo busnes fy hun. Rwyf wrth fy modd ei fod yn fusnes teuluol. Fy niweddar fam oedd yr ysbrydoliaeth wirioneddol a hi oedd fy ffan mwyaf, gan ddweud wrthyf am ‘fynd amdani’ pan gychwynnais y busnes flwyddyn yn ôl. Mae’r gŵr wedi bod yn graig i mi dros y flwyddyn ddiwethaf ac wedi bod yno bob cam o’r ffordd wrth i mi ddelio gyda cholli mam a thyfu’r busnes. At hyn, mae fy merch ifanc eisoes yn cymryd diddordeb mewn gwneud cacennau ac yn cael llawer o hwyl yn datblygu ei sgiliau addurno. Hi ysbrydolodd enw’r busnes - The Flour Girls.” 

Pan ofynnwyd iddi beth roedd yn gobeithio ei gyflawni dros y flwyddyn i ddod, dywedodd Rhian “Ar ôl sefydlu’r busnes dros y flwyddyn ddiwethaf, rwy’n edrych ymlaen at ei dyfu ymhellach yn yr eiddo newydd. Mae paratoi’r siop i agor wedi bod yn waith caled ond yn gyffrous iawn. Hoffwn ddatblygu gwefan a hefyd parhau i hyrwyddo a datblygu The Flour Girls gyda digwyddiadau achlysurol a phartïon.”

Meddai’r Cynghorydd Alan Jones,  Aelod Gweithredol ar gyfer Busnes, Diwylliant, Hamdden a Thwristiaeth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen,  a agorodd The Flour Girls yn swyddogol “Mae’n bleser mawr cael fy ngwahodd yma heddiw ac agor busnes newydd arall yn swyddogol yn ein tref dreftadaeth hardd. Bydd The Flour Girls yn ddi-os yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i’r amrywiaeth a’r gymysgedd o fusnesau sy’n gwneud y dref hon mor unigryw. Mae symud i’r eiddo newydd hyfryd yma wedi bod yn llwyddiant mawr i Rhian. Mae ei brwdfrydedd, ymroddiad a’i gweledigaeth yn amlwg ac nid oes gennyf amheuaeth mai’r rhain yw’r elfennau cywir ar gyfer menter lwyddiannus iawn. Dymunaf bob lwc i Rhian a’i theulu gyda The Flour Girls dros y flwyddyn i ddod.” 

Meddai Gaynor Wakeling, Rheolwr Datblygu Busnes gydag Economi a Mentergarwch Torfaen “Mae helpu merched gyda’u dyheadau busnes yn arbennig o agos at fy nghalon. Mae cefnogi Rhian a’i menter wedi bod yn hynod braf ac edrychaf ymlaen at weld The Flour Girls yn mynd o nerth i nerth.”

 “Yn Economi a Mentergarwch Torfaen rydym bob amser yn hapus i gefnogi unrhyw un sydd eisiau cychwyn busnes newydd neu eu helpu gyda’r camau nesaf, felly cysylltwch â ni.”

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 10th Ebrill 2019