Busnes o Gwmbrân, Mon Motors Ford, yn dathlu gwobr am wasanaeth rhagorol i gwsmeriaid

Gall cwsmeriaid Motability yng Nghwmbrân fod yn sicr o gael gwasanaeth arobryn pan fyddan nhw’n ymweld â’r gwerthwyr lleol, Mon Motors Ford, sydd wedi ennill gwobr ranbarthol am eu gwaith gyda Chynllun Ceir Motability. Mae’r wobr yn rhan o raglen o wobrau sy’n cael eu rhedeg gan Motability Operations i gydnabod gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid gan werthwyr Motability lleol.

Mae’r Gwobrau’n cael eu barnu ar sail y ffordd mae gwerthwr yn cyflenwi’r Cynllun i gwsmeriaid, ac mae hyn yn cael ei asesu gan adborth y cwsmeriaid ac adolygiadau o’u perfformiad.  Bydd pob enillydd un o’r gwobrau chwarterol yn mynd i’r gwobrau blynyddol, cenedlaethol sy’n cael eu cyhoeddi ar ddechrau’r flwyddyn.

Wrth ddathlu eu Gwobr Gwerthwyr Motability, dywedodd Kim Wall, Rheolwr Gwerthiant yn Mon Motors Ford:

“Mae pob un ohonom ni yma yn Ford yng Nghwmbrân yn hynod o falch o fod wedi ennill y Wobr Gwerthwyr Motability yma ac yn falch o gael cydnabyddiaeth am ein hymroddiad i gydweithio gyda’r Cynllun, sy’n adnabyddus am ei safonau uchel.”

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 3rd Ebrill 2019