Lansio Rhwydwaith Merched Digidol yng Nghymru

 Mae nifer y merched mewn rolau TG a thechnoleg bob amser wedi bod yn arwyddocaol is na dynion, ond mae pethau yn newid, ac mae rhwydwaith gyda’r nod o gefnogi merched yng Nghymru i symud ymlaen mewn gyrfaoedd sector technoleg wedi ei lansio yng Nghaerdydd. Mae Merched Digidol Cymru hefyd yn cynnig cynllun mentora lle mae merched sy’n gweithio yn y sector technoleg yng Nghymru yn medru cael cyngor a chymorth gan gymheiriaid ac eraill yn y diwydiant.

Mae’r fenter, sy’n rhad ac am ddim, wedi ei chreu ar ôl ymchwil helaeth yn y diwydiant gan gorff twf digidol Innovation Point.

 Cynhelir digwyddiadau misol o fis Ebrill 2019

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 17th Ebrill 2019