Go Ultra Low - sut gall helpu eich busnes chi?

Nod Go Ultra Low yw annog pob cwmni yn y DU i ystyried manteision ychwanegu cerbydau plygio i mewn at eu fflydoedd.

Prif bwyntiau:

  • gall cerbydau plygio i mewn helpu busnesau a fflydoedd arbed miloedd o bunnoedd bob blwyddyn
  • gall busnesau fanteisio ar nifer o grantiau a chymhellion i dyfu eu fflydoedd trydanol
  • mae Llywodraeth y DU yn rhoi hyd at £3,500 o bris car trydanol pur cymwys a hyd at £8,000 o bris fan drydanol gymwys
  • mae grantiau ar gael ar gyfer gosod mannau gwefru mewn gweithleoedd
  • mae cerbydau trydanol yn well i’r amgylchedd

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Go Ultra Low.

Ewch i dudalennau Addewid Twf Gwyrdd Busnes Cymru i ganfod sut bydd eich busnes yn cael effaith gadarnhaol ar y bobl a’r llefydd o’ch cwmpas, yn sgil ymrwymo i’r addewid. 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 12th Ebrill 2019