Cwmni Cyfrifeg Green & Co o Dorfaen yn Dathlu 25 mewn Busnes trwy Gynnal Dawns Elusen

Mae’r cwmni cyfrifeg o Dorfaen, Green & Co, yn cynnal Dawns Elusen i ddathlu 25 mlynedd mewn busnes, ac i ddathlu ennill gwobr bwysig Practis Canolig ei Faint y Flwyddyn. Cynhelir y digwyddiad ar ddydd Gwener 5ed Ebrill yn Awditoriwm Rougemont a bydd yr arian yn mynd i bedair elusen – Cymorth Canser Macmillan, Gofal Hosbis Dewi Sant, y Gymdeithas Strôc ac Under the Same Sun.

Rhagor o wybodaeth yma

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 1st Ebrill 2019