Gwobrau Dathlu Busnesau Bychain FSB Cymru 2020 nawr ar agor

FSB awards

Mae’r Gwobrau hyn yn cydnabod a dathlu’r cyfraniad anferth y mae busnesau llai a’r hunangyflogedig yn ei wneud i’r DU. Gall cwmnïau’n amrywio o fasnachwyr sengl i rai sy’n cyflogi hyd at 250 o weithwyr ar 1 Awst 2019 gymryd rhan ac mae nifer o gategorïau ar gael.

GWOBRAU 2020 AR AGOR I GEISIADAU 1 AWST 2019

DYDDIAD CAU 24 IONAWR 2020

TOCYNNAU’N CAEL EU GWERTHU 5 CHWEFROR 2020 (dyddiad cau ar gyfer tocynnau 28 Chwefror 2020)

DYDDIAD ROWND DERFYNOL CYMRU 13 MAWRTH 2020

Rhagor o wybodaeth ar sut i gymryd rhan yma

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 9th Awst 2019