Lansio gwobrau agoriadol STEM Cymru

Bydd Gwobrau agoriadol STEM Cymru yn taflu goleuni ar sêr STEM Cymru – y rhai sy’n arwain y  sector yng Nghymru, y busnesau hynny sy’n cael effaith ar economi Cymru, y sawl sy’n delio gyda’r bwlch amrywiaeth a phrinder sgiliau mewn STEM, y rhai sy’n ysbrydoli a chodi dyheadau’r genhedlaeth nesaf.

Nod y Gwobrau yw dod â’r gymuned fusnes at ei gilydd am y tro cyntaf i gydnabod y mentrau entrepreneuraidd ac arloesol hynny sy’n gwneud gwahaniaeth i’r sector STEM yng Nghymru. 

Mae ceisiadau nawr ar agor gyda nifer o gategorïau ar gael; dyddiad cau 28ain Chwefror 2020

Cynhelir y seremoni wobrwyo ar 1af Mai 2020 yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd.

Rhagor am y gwobrau yma 

Dysgwch fwy am Ganolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru  yn Nhorfaen – yn cefnogi busnesau gwyddoniaeth a thechnoleg twf uchel

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 3rd Rhagfyr 2019