Everett Tomlin Lloyd & Pratt, cwmni cyfreithiol lleol hirsefydlog yn symud i swyddfeydd newydd yng nghanol y dref ym Mhont-y-pŵl

Ashley Harkus

Mae Cyfreithwyr Everett Tomlin Lloyd & Pratt , un o'r cwmnïau cyfreithiol hirsefydlog yn ne ddwyrain Cymru, sydd â swyddfeydd ym Mhont-y-pŵl, Casnewydd a Brynbuga wedi cadarnhau y bydd yn adleoli 23 aelod o staff yn fuan i adeilad newydd ei gaffael a'i adnewyddu yng nghanol Pont-y-pŵl.

Mae'r cwmni sy'n gallu olrhain ei wreiddiau ym Mhont-y-pŵl i'r 1800au yn darparu ystod lawn o wasanaethau cyfreithiol. Mae wedi ehangu'n gyson dros y degawd diwethaf ac ar hyn o bryd mae'n cyflogi bron i 50 o gyfreithwyr a staff. Cyn bo hir, bydd yn gadael ei leoliad presennol yn Clarence Chambers ym Mhont-y-pŵl, cartref presennol ei adrannau trawsgludo, gwasanaethau teuluol a chyfraith droseddol.

Yn ddiweddar, mae'r cwmni wedi prynu swyddfa newydd yng nghanol Pont-y-pŵl a bydd yn symud i 17 -19 Commercial Street ym mis Ionawr 2020. Mae'r adeilad newydd yn darparu derbynfa ychwanegol, cyfleusterau cyfarfod a chynadledda ychwanegol ar y llawr gwaelod, yn ogystal â mwy o ofod swyddfa o ansawdd uchel dros ddau lawr uchaf, mawr i'w staff, yn yr adeilad a arferai fod yn gartref i 'Gyrfa Cymru'.

Dywedodd Ashley Harkus, Partner-Rheolwr yn Everett, Tomlin, Lloyd a Pratt “Mae hwn yn amser cyffrous i’r cwmni, ei Bartneriaid a’i staff. Bydd y cam i symud yn ein lleoli yn ôl yng nghanol tref Pont-y-pŵl ac yn fwy na dyblu maint ein swyddfa a'n man cyfarfod. 

Gwnaethom y penderfyniad i symud o'n swyddfa bresennol oherwydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae'r cwmni wedi tyfu'n gyson ac nid oedd maint cyfyngedig ein hadeilad presennol yn rhoi'r lle na'r cyfleusterau yr oedd eu hangen arnom.

Bydd y cam yn sicrhau y gallwn barhau i chwarae rhan ganolog yn y gymuned leol gan ddarparu ystod eang o wasanaethau cyfreithiol i drigolion a busnesau lleol fel ei gilydd mewn swyddfa eang, fodern.

Bydd ein lleoliad newydd yn darparu mwy o lawer o ofod swyddfa o ansawdd uchel i ni yn ogystal ag amgylchedd a chyfle perffaith i ni barhau i dyfu ein hadrannau trawsgludo, cyfraith droseddol a gwasanaethau cyfreithiol i deuluoedd, pob un wedi'i leoli ym Mhont-y-pŵl ar hyn o bryd, gan roi inni'r cyfleusterau i gwrdd â chleientiaid sy'n delio â'n hadrannau eraill.

Mae partneriaid a staff y cwmni yn edrych ymlaen yn fawr iawn at symud i ganol y dref a'r cyfleoedd a ddaw yn sgil hynny. ”

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 6th Rhagfyr 2019