Llwyddiant yn nigwyddiad 50 Twf Cyflym i Freight Logistics Solutions o Bont-y-pŵl

Mae Freight Logistics Solutions o Bont-y-pŵl wedi ei enwi fel yr ail gyflymaf eu twf o gwmnïau Cymru yng Ngwobrau 50 Twf Cyflym.

Cafodd y cwmni wobrwyon am y Cwmni Cyflymaf eu Twf yn y Cymoedd a’r Cwmni Cyflymaf eu Twf mewn Gwasanaethau Busnes i Fusnes, yn ogystal â dod yn ail yn y wobr Cwmnïau Cyflymaf eu Twf yng Nghymru.

 

Gyda dwy wobr arall eleni, Tîm Busnes Gorau Cymru yng Ngwobrau BBaCh Cymru a’r Wobr am y Cwmni Gorau yng Ngwobrau Busnes Sir Fynwy, mae FLS wedi derbyn cydnabyddiaeth ar berfformiad busnes ar draws y bwrdd.

Darllenwch fwy yma 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 11th Rhagfyr 2019